Về ký túc xá

Ban Quản lý Ký túc xá – The Board of Dormitory Management được thành lập  theo quyết định số 2893/QĐ-ĐHKT-QTNNL được ký vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ bộ phận quản lý ký túc xá của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Là đơn vị phục vụ, với chức năng nhiệm vụ chăm lo cho Sinh viên điều kiện tốt nhất trong ăn ở, học tập, sinh hoạt; ngoài ra còn chăm lo đời sống tinh thần của sinh viên nội trú.

THÔNG TIN KÝ TÚC XÁXem tất cả

TIN TỨC UEHXem tất cả