Đơn giá Ký túc xá

– Nội trú phí

Ký túc xá Số chỗ/Phòng Tiêu chuẩn Đơn giá(VND/Sinh viên/Tháng)
135 Trần Hưng Đạo 9 chỗ Phòng máy lạnh(diện tích 25m2) 870.000 VND
6 chỗ Phòng máy lạnh(diện tích 25m2) 1.150.000 VND
43-45 Nguyễn Chí Thanh 12 chỗ Không máy lạnh(diện tích 28m2) 300.000 VND
10 chỗ Không máy lạnh(diện tích 20m2) 300.000 VND
8 chỗ Phòng máy lạnh(diện tích 28m2) 1.150.000 VND
6 chỗ Phòng máy lạnh(diện tích 20m2) 1.150.000 VND
KTX Phân hiệu Vĩnh Long 10 chỗ Không máy lạnh(diện tích 30m2) 180.000 VND

 

– Phí dịch vụ:

     – Áp dụng tại Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh và Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo:

+ Phí sử dụng máy Giặt/Sấy: 15.000 VND/lượt..

+ Nước: miễn phí 2m3/sinh viên/tháng (nếu sử dụng vượt qua định mức sẽ tính tiền theo đơn giá hiện hành).

+ Điện: miễn phí 10kWh/sinh viên/tháng (nếu sử dụng vượt qua định mức sẽ tính tiền theo đơn giá hiện hành).

     – Áp dụng tại Ký túc xá Vĩnh Long:

+ Phí sử dụng máy Giặt/Sấy: 10.000 VND/lượt.

+ Nước: tính theo đơn giá hiện hành.

+ Điện: tính theo đơn giá hiện hành.