Hướng dẫn đăng ký ký túc xá dành cho tân sinh viên Khóa 49 – ĐHCQ

Tân sinh viên Khóa 49 – ĐHCQ xem và thực hiện theo các điều sau đây:

1. Ban Quản lý Ký túc xá KHÔNG XÉT DUYỆT và HỦY KẾT QUẢ NỘI TRÚ với các đơn đăng ký không đúng thông tin.

2. Hướng dẫn đăng ký KTX:

Bước 1: Sinh viên Hoàn tất đăng ký nhập học trực tuyến tại Cổng Nhập học UEH (https://nhaphoc.ueh.edu.vn/) để lấy Mã số sinh viên (MSSV);

Bước 2: Truy cập vào link đăng ký online KTX https://kytucxa.ueh.edu.vn;

(Từ 09h00 ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 31/8/2023)

Bước 3:

– Kê khai thông tin sinh viên.

(Không nhập các thông tin sau: Email UEH, Khóa, Khoa, Ngành, Lớp, Ảnh CCCD mặt trước, Ảnh CCCD mặt sau, Ngân hàng, số tài khoản) và chọn KTX đăng ký nội trú trong mẫu đơn đăng ký online.

– Sinh viên tra cứu các đối tượng ưu tiên tại đây:

 • Ưu tiên 3: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Danh mục các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP)

Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

 • Ưu tiên 6: Sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước; (Theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg).
 • Ưu tiên 7: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức (Theo Luật thi đua khen thưởng)

Bước 4:

– Chọn “Đăng ký”

– Kiểm tra lại thông tin

– Nếu sai thông tin cá nhân: “Quay lại”

– Nếu đúng thông tin cá nhân: “Đồng ý”

Bước 5: Hoàn tất đơn đăng ký online:

– Hệ thống sẽ hiển thị nội dung:

“Đã đăng ký thành công.

Vui lòng xem kết quả xét duyệt KTX tại website http://ktx.ueh.edu.vn

– Đồng thời gửi email cho sinh viên.

Bước 6: Sau khi đăng ký KTX online thành công, sinh viên dùng email đã sử dụng đăng ký KTX để thực hiện gửi hình ảnh giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên.

– Thời hạn gửi hình ảnh minh chứng: từ 09h00 ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 31/8/2023.

– Cách thức gửi file ảnh:

 • Nối tất cả hình ảnh thành 1 file.
 • Đăt tên file theo cú pháp: MSSV_Họ tên

– Link gửi minh chứng:  https://forms.gle/oYhpskJ8czioYkv58

– Hướng dẫn gửi minh chứng:

 • Ưu tiên 1, Ưu tiên 2: Các giấy tờ liên quan;
 • Ưu tiên 3: Căn cước công dân;
 • Ưu tiên 4: Sẽ kiểm tra trong ngày làm thủ tục nhập KTX;
 • Ưu tiên 5: Giấy báo tử của cha hoặc mẹ;
 • Ưu tiên 6: Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định;
 • Ưu tiên 7: Các giấy tờ theo Luật thi đua khen thưởng;
 • Ưu tiên 8: Sẽ kiểm tra trong ngày làm thủ tục nhập KTX;
 • Ưu tiên 9: Không gửi minh chứng.

3. Thông tin liên hệ hỗ trợ:

– KTX 43-45: Thầy Thịnh – 0934482506

– KTX 135: Thầy Ngọc – 0931137129

– KTX Vĩnh Long: Cô Bình – 0939998398

Bài viết cùng chủ đề: