THÔNG BÁO CHI KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC, GIỎI, KHÁ HỆ CHÍNH QUY – ĐỢT 1 NĂM 2024

1.Quyết định và danh sách khen thưởng, Đợt 1/2024_ link: Xem

2.Hướng dẫn nhận Khen thưởng

UEH sẽ chi trả trực tiếp tiền khen thưởng vào tài khoản ngân hàng của sinh viên từ ngày 20/06/2024. Thời gian kiểm tra và bổ sung thông tin tài khoản: từ ngày thông báo đến trước ngày 17/06/2024. Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin tài khoản để thực hiện chi trả khen thưởng qua link: chi tiết

3.Đơn vị chi trả tiền khen thưởng: Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư: https://tckt.ueh.edu.vn

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền thưởng, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư (dfi-student@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp cô Nhã theo số điện thoại  0984971184 – email: xuannha@ueh.edu.vn để được giải đáp chi tiết.

4.Chuyên viên phụ trách danh sách khen thưởng:

Khi cần hỏi thêm thông tin về danh sách khen thưởng, sinh viên vui lòng liên hệ cô Lan, email: ntlan@ueh.edu.vn

Nguồn: Ban Đào Tạo

Bài viết cùng chủ đề: