Thông báo danh sách sinh viên Phân hiệu Vĩnh Long luân chuyển Campus ở nội trú ký túc xá UEH

Căn cứ kế hoạch đào tạo Khóa 47 – Đại học chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long;

Căn cứ danh sách sinh viên Khóa 47 – Đại học chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long đăng ký ở KTX UEH;

Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Ký túc xá – UEH;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại các Ký túc xá UEH.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc thực hiện chương trình luân chuyển Campus đối với sinh viên Khóa 47 KSV – Đại học chính quy đăng ký ở nội trú tại ký túc xá UEH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên khóa 47 (KSV) Đại học chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long đã đăng ký ở Ký túc xá UEH.

2. Danh sách đăng ký: theo danh sách đính kèm

3. Danh sách phòng: sinh viên sẽ được xếp phòng khi làm thủ tục nhập ký túc xá.

4. Thời gian KTX UEH tiếp nhận sinh viên luân chuyển: Từ 07h30 đến 16h30 ngày 29/12/2023 và ngày 02/01/2024.

DANH SÁCH XẾP PHÒNG Ở TẠI KTX UEH
STT MSSV Họ  Tên Giới tính Phòng KTX
PHVL
135

Trần Hưng Đạo

43-45

Nguyễn Chí Thanh

1 31211573107 Lê Thị Thuý  An Nữ AII.13 X
2 31211572402   Lê Hoàng Thiên  An Nữ X
3 31211572239 Nguyễn Thị Vân  Anh Nữ AI.5 X
4 31211572131 Trần Kim  Anh Nữ B3.4 X
5 31211572192 Bùi Ngọc  Bích Nữ X
6 31211572240 Phạm Thị Ngọc  Bội Nữ X
7 31211572359 Mai Thị Hồng  Cúc Nữ X
8 31211570095 Nguyễn Bùi Chí  Cường Nam AIII.18 X
9 31211572241 Nguyễn Ngọc Trân  Châu Nữ B2.1 X
10 31211572134 Võ Thị Hồng  Chi Nữ AII.9 X
11 31211570110 Đặng Nhã  Chi Nữ B3.4 X
12 31211572361 Huỳnh Hồng  Diễm Nữ X
13 31211570557 Đặng Thị Thùy  Dung Nữ AII.10 X
14 31211572281 Ngô Thị Thảo  Dung Nữ AII.9 X
15 31211573116 Bùi Thành  Duy Nam B3.7 X
16 31211572136 Trần Thu  Duyên Nữ AII.9 X
17 31211572039 Nguyễn Thị Thùy  Dương Nữ AII.12 X
18 31211570318 Nguyễn Anh  Đào Nữ X
19 31211572198 Nguyễn Ngọc  Định Nữ X
20 31211570372 Hồ Nhật  Đô Nam X
21 31211570228 Võ Hồng  Hải Nam X
22 31211572199 Trần Ngọc  Hân Nữ AII.16 X
23 31211572139 Ngô Ngọc  Hân Nữ X
24 31211570237 Nguyễn Ngọc Gia  Hân Nữ X
25 31211570112 Đào Thanh  Huy Nam B3.7 X
26 31211572366 Đặng Ngọc  Huyền Nữ AII.11 X
27 31211572292 Lê Thị Hương  Huyền Nữ X
28 31211570542 Đinh Hoàng  Khang Nam AIII.18 X
30 31211570013 Trần Ngọc An  Khang Nam X
31 31211570207 Nguyễn Chí  Khanh Nam X
32 31211572058 Đào Gia  Khánh Nữ B2.8 X
33 31211572294 Lê Hữu Anh  Khoa Nam AIII.22 X
34 31211572207 Nguyễn Dương Minh  Khôi Nam X
35 31211572250 Ngô Đình  Khôi Nam X
36 31211572065 Trịnh Nhã  Linh Nữ B2.1 X
37 31211573077 Nguyễn Võ Mỹ  Linh Nữ B3.5 X
38 31211572303 Lê Huỳnh  Mai Nữ X
39 31211572010 Trần Nhật  Minh Nam X
40 31211572152 Nguyễn Thị Ngọc  Ngà Nữ AII.15 X
41 31211572310 Thạch Thị Thanh  Ngân Nữ AII.14 X
42 31211570227 Lê Thị Kim  Ngân Nữ X
43 31211570069 Nguyễn Minh  Nghi Nữ AII.9 X
44 31211572254 Lê Hiếu  Nghĩa Nam B3.7 X
46 31211572374 Lê Trần Mỹ  Ngọc Nữ AII.16 X
47 31211572413 Ngô Thị Quỳnh  Như Nữ AII.13 X
48 31211572086 Trần Thạch Huế  Như Nữ AII.13 X
49 31211572160 Cao Hồ Tâm  Như Nữ X
50 31211573057 Lê Bùi Ngọc  Phúc Nữ AII.14 X
51 31211572220 Trần Minh  Phương Nam B3.7 X
52 31211572383 Trần Văn  Quý Nam AIII.18 X
53 31211570143 Ngô Thị Phương  Quỳnh Nữ AII.16 X
54 31211570190 Nguyễn Dương Cẩm  Tú Nữ AII.15 X
55 31211572116 Lâm Khánh  Tường Nữ AII.13 X
56 31211572185 Cao Hồ Cát  Tường Nữ X
57 31211572263 Phạm Đại  Thành Nam B3.7 X
58 31211572096 Hà Thị  Thảo Nữ X
59 31211573042 Trần Đào Bích  Thảo Nữ X
60 31211572020 Đặng Thị Nguyên  Thảo Nữ X
61 31211573087 Phan Thị Kim  Thoa Nữ AII.12 X
62 31211572330 Trầm Thị Ngọc  Thùy Nữ AII.11 X
63 31211572417  Huỳnh Anh  Thư Nữ AII.12 X
64 31211570412 Phạm Minh  Thư Nữ X
65 31211572103 Huỳnh Văn  Thương Nam AIII.23 X
66 31211573097 Tạ Ngọc  Thy Nữ AII.12 X
67 31211572336 Nguyễn Thị Huyền  Trang Nữ AII.9 X
68 31211572027 Nguyễn Thị Kiều  Trang Nữ B2.8 X
69 31211570555 Nguyễn Thị Ngọc  Trân Nữ AII.10 X
70 31211570559 Lê Hồ Ngọc  Trân Nữ AII.10 X
71 31211572393 Lê Nguyễn Phương  Trinh Nữ AI.5 X
72 31211572340 Lữ Thị Ngọc  Trinh Nữ AII.11 X
73 31211570473 Nguyễn Thị Thanh  Trúc Nữ AII.12 X
74 31211570550 Lương Thị Xuân  Trúc Nữ AII.9 X
75 31211573037 Nguyễn Thanh  Trúc Nữ B2.8 X
76 31211572396 Trần Ngọc Tú  Uyển Nữ AII.16 X
77 31211570065 Diệp Thanh  Vân Nữ AII.11 X
78 31211572234 Huỳnh Ngọc  Vững Nữ AII.12 X
79 31211572400 Lê Thị Thúy  Vy Nữ AII.12 X
80 31211570295 Nguyễn Lê Tường  Vy Nữ X
81 31211573028  Thái Kim  Yến Nữ X

Bài viết cùng chủ đề: