Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí Quý III năm 2023 trễ hạn

Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý III/2023 (Tháng 7,8,9 năm 2023) ký ngày 28/6/2023;

Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội trú chưa thanh toán nội trú phí Quý III/2023 (Tháng 7,8,9 năm 2023) tại các ký túc xá như sau:

  • Hình thức xử lý: NHẮC NHỞ.
  • Thời gian gia hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/7/2023.
  • Sau thời gian trên BQLKTX sẽ lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện và thực hiện các bước theo hợp đồng nội trú Ký túc xá

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể sinh viên nội trú thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: