Thông báo nhắc nhở (lần 2) về việc thanh toán nội trú phí Quý I năm 2023 trễ hạn (Trừ các sinh viên luân chuyển Campus)

Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý I/2023 (Tháng 1, 2, 3 năm 2023) ngày 28/12/2022;
Căn cứ Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nộ trú phí Quý I năm 2023 trễ hạn ngày 17/01/2023;
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV nội trú chưa thanh toán nội trú phí Quý I/2023 tại 02 KTX (KTX 43-45 NCt, KTX 135 THĐ) như sau:
  • Hình thức xử lý: CẢNH CÁO. BQLKTX gửi danh sách về phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để thực hiện trừ điểm rèn luyện.
  • Thời gian gia hạn: từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 12/02/2023.

Sau thời gian trên, các sinh viên vẫn chưa thanh toán nội trú phí Ký túc xá Quý I/2023 (Tháng 1, 2, 3 năm 2023) thì BQLKTX sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo hợp đồng nội trú Ký túc xá:

  • Ban Quản ký Ký túc xá thực hiện việc hết thúc hợp đồng nội trú trước thời hạn.
  • Gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện.
  • Gửi phòng Đào tạo để HOÃN TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP và CẤP BẢNG ĐIỂM.
Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại 02 KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: