Thông báo V/v tiếp nhận sinh viên Khoá 47 – Đại học chính quy nội trú tại Ký túc xá

Căn cứ Đề án Tuyển sinh đại học 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển KSA) Số: 636/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 29/3/2021.

Căn cứ quyết định số: 1762/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 23/6/2021 V/v quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá – Học kỳ cuối năm 2021;

Căn cứ vào tờ trình ngày 14/12/2018 về việc quy định thời gian thu phí nội trú và các khoản dịch vụ tại Ký túc xá đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;.

Theo điều kiện thực tế tại các Ký túc xá, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc tiếp nhận sinh viên Khoá 47 – Đại học chính quy ở nội trú tại Ký túc xá tại TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  1. Nội trú phí và các mức thu khác.

          1.1. Nội trú phí:

Địa điểm nội trú

Số tiền/Sinh viên/1 tháng
      Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo

       (KTX 135 THĐ)

750,000VND

(phòng thường 9 người)

870,000VND

(phòng máy lạnh 9 người)

1,150,000VND

(phòng máy lạnh 6 người)

  Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

     (KTX 43-45 NCT)

300,000VND

(phòng thường 10 người)

300,000VND

(phòng thường 12 người)

 

1.2. Các mức thu khác:

– Nước: miễn phí 2 m3/sinh viên/tháng (nếu sử dụng vượt qua định mức sẽ tính tiền theo đơn giá điện hiện hành).

– Điện: miễn phí 10 kWh/sinh viên/tháng (nếu sử dụng vượt qua định mức sẽ tính tiền theo đơn giá điện hiện hành).

  1. Quy trình đăng ký nội trú Ký túc xá tại TP. Hồ Chí Minh.
    • Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
    • Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Bước 1: Đăng ký online Ký túc xá tại TP. Hồ Chí Minh:

Đợt 1: từ 08h00 ngày 11/8/2021 đến hết ngày 27/8/2021.

Đợt 2: Dành cho các Sinh viên nhập học vào tháng 9 (thời gian cụ thể BQLKTX thông báo sau)

=>Link đăng ký online KTX

=>Hướng dẫn đăng ký online tại đây

Bước 2: – Sinh viên xem “Thông báo kết quả xét duyệt Ký túc xá đợt 1” lúc 13h30 ngày 31/8/2021 để thực hiện các thủ tục vào nội trú Ký túc xá, tại Website: https://ktx.ueh.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/BQLKTX.UEH.
  1. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá

Do số lượng chỗ ở nội trú hạn chế so với nhu cầu của sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá tiến hành xét duyệt theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống cho các đối tượng ưu tiên cụ thể như sau:

– Ưu tiên 1: Bản thân Sinh viên là: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, sinh viên khuyết tật;

– Ưu tiên 2: Sinh viên là: Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;

– Ưu tiên 3: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Ưu tiên 4: Sinh viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;     

– Ưu tiên 5: Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ;

– Ưu tiên 6: Sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;

– Ưu tiên 7: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức (Thuộc danh sách các địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn theo quyết định của Chính phủ);

– Ưu tiên 8: Sinh viên các chương trình đào tạo (Chất lượng cao, Cử nhân tài năng);

Các trường hợp còn lại.

Các đối tượng ưu tiên từ 1-7 thực hiện theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý: tra cứu đối tượng Ưu tiên 3 tại đây: Quyết định 433; Quyết định 861; Xã bãi ngàng; Khu vực 1

Bài viết cùng chủ đề: