Thông báo về thời hạn nội trú Ký túc xá với sinh viên Khóa 45-ĐHCQ (trừ ngành Kế toán)

Căn cứ Thông báo về Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 và các khóa cũ – ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2022 (trừ ngành Kế toán);

Căn cứ Thông báo về việc sinh viên tại phân hiệu Vĩnh Long tham gia chương trình luân chuyển Campus;

Căn cứ Quy định nội trú Ký túc xá UEH.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 45-ĐHCQ (trừ chuyên ngành kế toán) hiện đang nội trú tại 02 ký túc xá về thời hạn ở nội trú, cụ thể như sau:

1. Thời hạn ở nội trú: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Nghĩa vụ:

– Thanh toán nội trú phí Quý IV/2022 (tháng 10,11,12/2022) từ ngày 01-7/10/2022; Sinh viên nội trú kết thúc hợp đồng trước 31/12/2022 sẽ được hoàn lại tiền nội trú phí của trọn tháng không ở nội trú;

– Thanh toán phí điện, nước các tháng ở nội trú;

– Thực hiện báo cáo kết thúc hợp đồng với Ban Quản lý Ký túc xá;

– Bàn giao tài sản trong phòng và chìa khóa phòng ở (nếu có) cho Quản lý sinh viên tại ký túc xá nội trú.

Đối với những sinh viên không thực hiện các nghĩa vụ (như mục 2 trong thông báo), Ban Quản lý Ký túc xá sẽ lập danh sách và gửi về phòng Đào tạo để thực hiện việc hoãn trao bằng tốt nghiệp theo thời hạn quy định.

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Quản lý sinh viên tại 02 ký túc xá.

Bài viết cùng chủ đề: