Thông báo về việc đăng ký KTX theo chương trình trao đổi sinh viên tại Ký túc xá Vĩnh Long

Căn cứ Kế hoạch số 1015/KH-ĐHKT-PHVL ngày 06/5/2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về trao đổi sinh viên giữa các cơ sở đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và với các Trường đối tác Học kỳ giữa 2024 – UEH SUMMER CAMP 2024.

Ký túc xá Phân hiệu Vĩnh Long thông báo về việc tiếp nhận sinh viên trong chương trình trao đổi sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Nội trú phí và các mức thu khác

1.1Nội trú phí:

Địa điểm nội trú Số tiền Số SV/phòng

Ký túc xá Vĩnh Long

(KTX PHVL)

100,000VND 08 SV

 

1.2. Các mức thu khác: Phí sử dụng máy Giặt/Sấy: 10.000vnđ/lượt.

2. Thông tin đăng ký nội trú tại các Ký túc xá.

– Thời gian đăng ký: từ 07h00 ngày 25/6/2024 đến 23h30 ngày 10/7/2024.

– Hướng dẫn đăng ký: 

     Bước 1: Truy cập: https://kytucxa.ueh.edu.vn/ => Chọn: “Đăng ký nội trú KTX

     Bước 2: – Điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đơn đăng ký nội trú.

                    – KHÔNG ĐIỀN các thông tin sau: MSSV, Email UEH, Khóa, Khoa, Ngành, Lớp, Ngân hàng, Số tài khoản.

     Bước 3: Chọn “Đăng ký” => Kiểm tra lại thông tin và “Đồng ý

3. Thông tin liên hệ:

– Email: thaottl@ueh.edu.vn

– Hotline: Cô Bình – 0939998398; Thầy Thịnh – 0934482506

Bài viết cùng chủ đề: