Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán nội trú phí với sinh viên Khóa 48

Căn cứ Thông báo về việc sinh viên Khóa 48 thanh toán nội trú phí ký túc xá Quý IV/2022 (Tháng 10,11,12 năm 2022.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 48 tại các KTX về việc điều chỉnh thời gian Thu phí nội trú Quý IV/2022 (tháng 10,11,12/2022) như sau:

1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày 14h00 ngày 19/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022.

2. Số tháng thanh toán: tháng 10,11,12/2022.

Ký túc xá            Số tiền/Sinh viên/1 tháng Số tháng       Tổng tiền
KTX 135 Trần Hưng Đạo 750,000VNĐ (loại phòng thường 9 SV)             03 tháng

(tháng 10,11,12/2022)

2,250,000VNĐ
870,000VNĐ (loại phòng máy lạnh 9 SV) 2.610,000VNĐ
1,150,000VNĐ (loại phòng máy lạnh 6 SV) 3,450,000VNĐ
KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000VNĐ (loại phòng thường 10 SV) 900,000VNĐ
300,000VNĐ (loại phòng thường 12 SV) 900,000VNĐ
KTX Vĩnh Long 128,000VNĐ (loại phòng thường 8 SV) 384,000VNĐ

 

3. Link thanh toán phí nội trúhttp://kytucxa.ueh.edu.vn/

4. Hướng dẫn thanh toán: https://ktx.ueh.edu.vn/huong-dan-thanh-toan-noi-tru-phi/

Sau khi thanh toán thành công, sinh viên đăng nhập phần mềm để kiểm tra tài chính.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Trong quá trình thanh toán nếu có khó khăn vui lòng liên hệ thầy Thịnh – 0934482506 để được hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: