Thông báo về việc hết hạn nội trú của sinh viên Khóa 46 – ĐHCQ tại Ký túc xá

Căn cứ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 46 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán) và các khóa cũ học kỳ cuối năm 2023 của phòng Đào tạo.

Căn cứ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 46 – ĐHCQ (ngành Kế toán) và các khóa cũ học kỳ cuối năm 2023 của phòng Đào tạo.

Nay BQLKTX thông báo về việc hết hạn nội trú tại các Ký túc xá với các sinh viên nội trú Khóa 46 – ĐHCQ như sau:

1. Thời gian ở nội trú đến:

  • Sinh viên nội trú Khóa 46 – ĐHCQ không phải ngành Kế toán: 31/12/2023.
  • Sinh viên nội trú Khóa 46 – ĐHCQ chuyên ngành Kế toán (Không áp dụng với các sinh viên Vĩnh Long luân chuyển Campus): 31/3/2024.

2. Nghĩa vụ:

– SInh viên thực hiện thanh toán các khoản phí còn thiếu (nếu có).

– Bàn giao giường ở và các tài sản liên quan khi kết thúc hợp đồng nội trú.

————————

Thông tin liên hệ:

– Mail: ktx@ueh.edu.vn

– Fanpage: https://facebook.com/BQLKTX.UEH

– Hotline: 0775503271 – 0772503271.

Bài viết cùng chủ đề: