Thông báo về việc hoàn trả nội trú phí cho các sinh viên nội trú tại ký túc xá theo diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong HKĐ-2024 đối với sinh viên ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Theo Quyết định số: 3993/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 6/12/2023 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX) – năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH);

Căn cứ hợp đồng nội trú của các sinh viên nội trú;

Căn cứ Thông báo về việc trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ đầu năm 2024 đợt 1,2,3 từ Ban Đào tạo.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội trú tại ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh và ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo về việc hoàn trả tiền nội trú phí theo diện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ đầu năm 2024 như sau:

1. Nhà trường sẽ chi trả tiền nội trú phí qua tài khoản ngân hàng của từng sinh viên theo danh sách TẠI ĐÂY.

Các sinh viên không có tên trong danh sách trên vui lòng liên hệ thầy Thịnh để được hỗ trợ.

2. Sinh viên cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng tại https://forms.gle/PaHfRtSLEVE7rZDd7 

3. Thời gian kiểm tra và cập nhật thông tin: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/7/2024.

(Sau thời gian trên ký túc xá không giải quyết các khiếu nại)

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Thịnh qua email: ducthinh@ueh.edu.vn.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương thực hiện theo tinh thần thông báo này.

Bài viết cùng chủ đề: