Thông báo về việc sinh viên Khóa 48 thanh toán nội trú phí Ký túc xá Quý IV/2022 (Tháng 10,11,12 năm 2022)

Căn cứ Theo Quyết định số: 4058/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 22/12/2021 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX)- năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sih viên Khóa 48 tại các KTX về việc Thu phí nội trú Quý IV/2022 (tháng 10,11,12/2022) như sau:

1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày 17-21/10/2022.

2. Số tháng thanh toán: tháng 10,11,12/2022.

Ký túc xá            Số tiền/Sinh viên/1 tháng Số tháng       Tổng tiền
KTX 135 Trần Hưng Đạo 750,000VNĐ (loại phòng thường 9 SV) 03 tháng (tháng 10,11,12/2022) 2,250,000VNĐ
870,000VNĐ (loại phòng máy lạnh 9 SV) 2.610,000VNĐ
1,150,000VNĐ (loại phòng máy lạnh 6 SV) 3,450,000VNĐ
KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000VNĐ (loại phòng thường 10 SV) 900,000VNĐ
300,000VNĐ (loại phòng thường 12 SV) 900,000VNĐ
KTX Vĩnh Long 128,000VNĐ (loại phòng thường 8 SV) 384,000VNĐ

 

3. Link thanh toán phí nội trúhttp://kytucxa.ueh.edu.vn/

4. Hướng dẫn thanh toán: https://ktx.ueh.edu.vn/huong-dan-thanh-toan-noi-tru-phi/

Sau khi thanh toán thành công, sinh viên đăng nhập phần mềm để kiểm tra tài chính.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: