Thông báo về việc sinh viên nội trú ký túc xá còn nợ nội trú phí các Quý I, II, III năm 2022

Căn cứ Thông báo về việc chưa thanh toán phí nội trú Ký túc xá HKĐ_2022 (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2022) đúng hạn ký ngày 28/6/2022;
Căn cứ Thông báo về việc thu phí nội trú Ký túc xá Quý III/2022 (Tháng 7, 8, 9 năm 2022) ký ngày 28/6/2022;
Căn cứ Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí trễ hạn ký ngày 11/7/2022;
Căn cứ Thông báo nhắc nhở (lần 2) về việc thanh toán nội trú phí trễ hạn ký ngày 19/7/2022;
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới các SV nội trú tại 02 KTX chưa thanh toán nội trú phí như sau:

1. Danh sách sinh viên, số tiền thanh toán: theo dữ liệu cá nhân trên phần mềm ký túc xá và danh sách đính kèm.

2. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 12/10/2022.

3. Căn cứ hợp đồng nội trú, BQLKTX gửi danh sách và thực hiện các điều sau:

  • Ban Quản ký Ký túc xá thực hiện việc hết thúc hợp đồng nội trú trước thời hạn.
  • Gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện.
  • Gửi phòng Đào tạo để HOÃN TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP và CẤP BẢNG ĐIỂM.

Sinh viên có tên trong danh sách sau khi thực hiện thanh toán thành công, phải liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá để được xóa tên HOÃN TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP và CẤP BẢNG ĐIỂM tại phòng Đào tạo.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị các SV nội trú có tên trong danh sách thực hiện nghiêm thông báo.

STT Mã đợt thu Mã KTX Mã phòng MSSV Họ và tên Thành tiền (VND)
1 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 612 31191024668 Nguyễn Duy An 750.000
2 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 610 31201024534 Tô Hữu Bằng 2.250.000
3 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 815 31201025653 Đàng Thị Hồng Linh 750.000
4 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 805 31191027225 Lê Thị Quỳnh Như 750.000
5 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 805 31191027052 Hồ Hào Duyên 750.000
6 UEH_NOITRUPHI_QUY_III_2022 THD 805 31191025168 Trương Ngọc Trà My 750.000
7 NO_NOI_TRU_PHI_HKD_2022 THD 612 31191024668 Nguyễn Duy An 4.500.000

Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Quản lý sinh viên ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh hoặc thầy Thịnh 0934482506.

Bài viết cùng chủ đề: