Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý III/2024 (Tháng 7, 8, 9 năm 2024)

Căn cứ Theo Quyết định số: 3993/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 6/12/2023 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX) – năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH);

Căn cứ Theo Thông báo số: 22/TB-BQLKTX ngày 12/12/2023 V/v khung thời gian thu phí nội trú Ký túc xá năm 2024 của Ban Quản lý Ký túc xá;

Căn cứ Quy định-Nội quy Ký túc xá;

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội trú về việc Thu nội trú phí Quý III/2024 (Tháng 7, 8, 9/2024), cụ thể như sau:

  1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ 00h00 ngày 01/7/2024 đến 23h59 ngày 10/7/2024.
  2. Số tháng thanh toán: 03 tháng (tháng 7, 8, 9/2024).
Ký túc xá Số tiền/Sinh viên/1 tháng Số tháng Tổng tiền
KTX 135 Trần Hưng Đạo 870,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 03 tháng(tháng 7, 8, 9/2024) 2,610,000VNĐ
1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 3,450,000VNĐ
KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000VNĐ (Phòng thường, có internet) 900,000VNĐ
1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 3,450,000VNĐ
KTX Vĩnh Long 180,000VNĐ (Phòng thường) 540,000VNĐ
  1. Hình thức thanh toán phí nội trú:

– Thanh toán thông qua phần mềm ký túc xá tại link: http://kytucxa.ueh.edu.vn/

– Sinh viên xem hướng dẫn thanh toán chi tiết tại: https://ktx.ueh.edu.vn/huong-dan-thanh-toan-noi-tru-phi/

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể sinh viên nội trú tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo. Sinh viên không thanh toán Nội trú phí theo đúng thời hạn sẽ bị xử lý theo đúng Quy định Nội trú ký túc xá.

Bài viết cùng chủ đề: