Thông báo về việc thu phí sử dụng máy giặt, máy sấy tại Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo

Căn cứ “Quyết định về việc quy định mức thu phí sử dụng máy giặt, máy sấytại Ký túc xá UEH” số 203/QĐ-ĐHKT-TCKT, ký ngày 18/01/2021.

Nay BQLKTX thông báo về việc thu phí sử dụng máy giặt, máy sấy tại Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo như sau:

  1. Thời gian bắt đầu thu phí: 08h00 ngày 01/4/2022.
  2. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng máy giặt, máy sấy: xem hướng dẫn tại đây
  3. Đơn giá sử dụng: xem tại đây

—————————

Thông tin liên hệ:

– Mail: ktx@ueh.edu.vn

– Fanpage: https://facebook.com/BQLKTX.UEH

– Hotline: 0775503271 – KTX 43-45 NCT

0775503571 – KTX 135 THĐ

Bài viết cùng chủ đề: