Thông báo về việc thực hiện chỉ thị 16 tại Ký túc xá

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV nội trú về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị Số 16/CT/TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 9/7/2021 theo UBND TP.HCM, cụ thể như sau:

1. SV nội trú chỉ ra khỏi Ký túc xá khi mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

– Form đăng ký ra KTX

– Xem kết quả được xét duyệt tại đây.

Ghi chú:

– Đối với các SV đi làm, bổ sung thêm hình ảnh Giấy đi đường có đóng dấu xác nhận tại nơi làm việc qua email Ban Quản lý Ký túc xá: ktx@ueh.edu.vn

– Trình kết quả được xét duyệt (TÔ VÀNG) cho bảo vệ tại cổng ra/vào, và thực hiện đúng thời gian đã đk.

2. SV thực hiện 5K của Bộ Y tế trong và ngoài Ký túc xá.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú thực hiện nghiêm thông báo trên

Bài viết cùng chủ đề: