Thông báo về việc xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp tháng 3 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp hệ Đại học chính quy (ĐHCQ), Văn bằng 2 đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng và thời gian xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp (sinh viên không xác nhận tham dự sẽ không có tên trong danh sách chia đợt dự Lễ Tốt nghiệp)

– Sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ tốt nghiệp đợt 3/2022 (xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2022), đợt 4/2022 (xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2022).

– Thời gian xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp: Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023.

– Sinh viên xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp”

2. Lịch tổ chức Lễ Tốt nghiệp:

Đơn vị

Ngành/Khoa

Ngày, giờ tổ chức

Địa điểm

Trường Kinh doanh

 KDQT

Ngoại thương (LT,VB2)

Sáng 21/3/2023

A1.16

 Ngoại thương (CQ)

Marketing

KD thương mại

Chiều 21/3/2023

A1.16

 Quản trị

Sáng 22/3/2023

A1.16

 Kế toán

Chiều 22/3/2023

A1.16

 Tài chính

Sáng 23/3/2023

A1.16

 Ngân hàng + Du lịch

Chiều 23/3/2023

A1.16

Ngoại ngữ + Lý luận CT

Chiều 23/3/2023

A1.16

Trường Kinh tế, Luật và QLNN

 Kinh tế + Luật

Sáng 24/3/2023

A1.16

 Tài chính công + QLNN

Chiều 24/3/2023

A1.16

Trường CN và Thiết kế

 Toán – Thống kê + Công nghệ TTKD

3. Lưu ý:

– Danh sách chia đợt dự Lễ Tốt nghiệp sẽ được công bố vào 16g00 ngày 08/3/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập – Tốt nghiệp”.

– Sinh viên phải mặc Lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Trường. Thông tin chi tiết về nhận và thế chân Lễ phục tốt nghiệp sẽ được thông báo cùng danh sách sinh viên chia đợt.

– Khi cần hỗ trợ thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ cô Hạnh qua email nthhanh@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 028.38.230.082, số nội bộ 161 (trong giờ hành chính).

Nguồn: phòng Đào Tạo

Bài viết cùng chủ đề: