Thông báo xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47 – ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy;
Trường thông báo về kế hoạch xét chuyển điểm học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đối với sinh viên Khoá 47 và Chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 47 ĐHCQ cụ thể như sau:
1. Nội dung và các mốc thời gian

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

08g00 ngày 05/9 –

16g00 ngày 12/9/2022

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách dự kiến)

14g00 ngày 15/9/2022

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có)

14g00 ngày 15/9/2022 – 16g00 ngày 20/9/2022

Phòng Đào tạo – Bộ phận phụ trách

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách chính thức)

14g00 ngày 21/9/2022

Bộ phận phụ trách

5

Cập nhật kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh

14g00 ngày 22/9/2022

Tại portal sinh viên.

Mục “Kết quả học tập”; “Nộp chứng chỉ’

6

Thời gian thông báo đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo

14g00 ngày 06/03/2023

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

2. Cách thức đăng ký 
Bước 1: Đăng nhập tài khoản
– Sinh viên đăng nhập vào trang Portal sinh viên tại student.ueh.edu.vn;
– Chọn Nộp chứng chỉ;
Bước 2: Kê khai chứng chỉ
– Chọn Thêm mới/Điều chỉnh
– Chọn Chương trình đào tạo tương ứng sinh viên đang theo học
– Loại chứng chỉ: Chọn Chứng chỉ Ngoại ngữ
– Chọn đợt xét: Đợt 2 – Năm 2022 (K47 ĐHCQ)
– Kê khai theo nội dung thông tin chứng chỉ: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number (TOEIC)/Candidate ID (IELTS)/CMND/CCCD);
Bước 3: Tải file Hình chứng chỉ
– Sinh viên bấm “Chọn Tệp” để tải file hình Phiếu điểm hoặc Giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế
– Chọn Lưu thông tin
Bước 4: Đăng ký chuyển điểm
– Tại giao diện Mục “Nộp chứng chỉ
– Sinh viên bấm chọn Đăng ký chuyển điểm
– Chọn các học phần tiếng Anh muốn chuyển điểm theo điểm quy đổi tương ứng
– Chọn Đăng ký để lưu thông tin
3. Một số lưu ý:
– Thời hạn giá trị của các chứng chỉ là 02 (hai) năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét chuyển điểm. Cụ thể, để đủ điều kiện xét chuyển điểm, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ ngày 01/10/2020 trở về sau.
– Sinh viên phải theo dõi kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh trong tài khoản cá nhân, Mục “Kết quả học tập” và xem chuẩn đầu ra tiếng Anh, Mục “Nộp chứng chỉ”;
– Sinh viên cần tham khảo Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2021-7-16-quy-dinh-hoc-tieng-anh-va-chuan-trinh-do-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh
– Nếu có vấn đề cần trao đổi, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách:
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Uyên – kimuyen@ueh.edu.vn ĐT: 0909.333.504
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan – ntlan@ueh.edu.vn ĐT: 0918.240.571

Bài viết cùng chủ đề: