Thông báo về việc hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023

– Danh sách hỗ trợ học phí đối với người học tại UEH năm học 2022-2023: Xem

– Biểu mẫu bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng: Xem

Chi tiết xem tại website Phòng Tài chính – Kế toán: Xem

Bài viết cùng chủ đề: