Thông báo gia hạn đăng ký ký túc xá Vĩnh Long (Đợt 1)

Căn cứ Thông báo về việc đăng ký nội trú dành cho tân sinh viên Khóa 49 – ĐHCQ số 07/TB-QLKTX ký ngày 17 tháng 8 năm 2023;

Căn cứ Thông báo danh sách sinh viên Khóa 49 – ĐHCQ được xét duyệt ở nội trú ngày 02 tháng 9 năm 2023;

Theo điều kiện thực tế tại ký túc xá Vĩnh Long, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo gia hạn đăng ký ký túc xá Vĩnh Long (Đợt 1) dành cho sinh viên Khoá 49 – Đại học chính quy học tại Phân hiệu Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên Khoá 49 – Đại học chính quy học tại Phân hiệu Vĩnh Long.

2. Thông tin đăng ký:

– Thời gian đăng ký: từ 09h00 ngày 06/9/2023 đến 17h00 ngày 09/10/2023.

Link đăng ký: Đăng ký nội trú – UEH Admin

Lưu ý:

– Sinh viên đăng ký nội trú KTX online khi có mã số sinh viên và chỉ đăng ký 01 lần trên hệ thống.

3. Thông tin liên hệ: KTX Vĩnh Long: Cô Bình – 0939998398

Bài viết cùng chủ đề: