Thông báo gia hạn (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí Quý I năm 2024 trễ hạn

Căn cứ Theo Thông báo số: 22/TB-BQLKTX ngày 12/12/2023 V/v khung thời gian thu phí nội trú Ký túc xá năm 2024 của Ban Quản lý Ký túc xá;

Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý I/2024 (Tháng 01,02,3 năm 2024) ký ngày 19/12/2023;

Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới các sinh viên nội trú chưa thanh toán nội trú phí Quý I/2024 (Tháng 01,02,3 năm 2024) tại các ký túc xá như sau:

  • Hình thức xử lý: lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để thực hiện trừ điểm rèn luyện (trừ các sinh viên đã có đơn xin gia hạn và được sự đồng ý từ Ban Giám đốc BQLKTX).
  • Danh sách sinh viên chưa thanh toán nội trú đúng hạn: danh sách đính kèm.
  • Thời gian gia hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/01/2024.

Sau thời gian trên BQLKTX sẽ lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện và thực hiện các bước tiếp theo Quy định-Nội quy Ký túc xá.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể sinh viên nội trú thực hiện nghiêm túc thông báo.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THANH TOÁN NỘI TRÚ PHÍ QUÝ I NĂM 2024
STT Mã đợt thu

KTX

phòng

MSSV Họ và tên Thành tiền

(VND)

Tình trạng
1 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 405 31231024955 Nguyễn Triệu Vy 3450000 Chưa thanh toán
2 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 408 31221022573 Phan Quốc Thái 3450000 Chưa thanh toán
3 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 601 31211570095 Nguyễn Bùi Chí Cường 900000 Chưa thanh toán
4 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 605 31201022976 Nguyễn Lê Thanh Pha 900000 Chưa thanh toán
5 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 606 31211573116 Bùi Thành Duy 900000 Chưa thanh toán
6 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 NCT 606 31211572220 Trần Minh Phương 900000 Chưa thanh toán
7 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 THD 713 31231026050 Huỳnh Thị Lệ Hằng 2610000 Chưa thanh toán
8 UEH_NOITRUPHI_QUY_I_2024 THD 814 31231024407 Dương Thu Thảo 2610000 Chưa thanh toán

Bài viết cùng chủ đề: