Thông báo gia hạn (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí Quý II năm 2024 trễ hạn

Căn cứ Theo Thông báo số: 22/TB-BQLKTX ngày 12/12/2023 V/v khung thời gian thu phí nội trú Ký túc xá năm 2024 của Ban Quản lý Ký túc xá;

Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý II/2024 (Tháng4,5,6 năm 2024) ký ngày 15/3/2024;

Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới các sinh viên nội trú chưa thanh toán nội trú phí Quý II/2024 (Tháng4,5,6 năm 2024) tại các ký túc xá như sau:

  • Hình thức xử lý: lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để thực hiện trừ điểm rèn luyện (trừ các sinh viên đã có đơn xin gia hạn và được sự đồng ý từ Ban Giám đốc BQLKTX).
  • Danh sách sinh viên chưa thanh toán nội trú đúng hạn: danh sách đính kèm.
  • Thời gian gia hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/4/2024.

Sau thời gian trên BQLKTX sẽ lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện và thực hiện các bước tiếp theo Quy định-Nội quy Ký túc xá.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể sinh viên nội trú thực hiện nghiêm túc thông báo.

 

Bài viết cùng chủ đề: