Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – HKĐ 2024 dành cho sinh viên Khóa 47, 48, 49 – ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, UEH thông báo chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu 2024 dành cho sinh viên khóa 47, 48, 49 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Đối tượngSinh viên khóa 47, 48, 49 chương trình chuẩn, hệ Đại học chính quy.
  2. Số suất – Trị giá học bổng

– Học bổng toàn phần: Bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

– Học bổng bán phần: Bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

  1. Căn cứ để xét học bổngHoàn cảnh sinh viên, kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và kết quả rèn luyện (điểm rèn luyện) của học kỳ cuối 2023.
  2. Điều kiện tham gia học bổng

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ đầu năm 2024;

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ đầu năm 2024;

– Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Có kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên; Đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ cuối năm 2023 đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

  1. Hồ sơ tham gia học bổng

– Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH: Xem mẫu tại đây

– Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký học bổng trên hệ thống https://student.ueh.edu.vn/); Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2024) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác;

– Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng (Xem tại đây)

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký

– Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn (Xem tại đây)

– Bước 2: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ từ ngày 22/4 đến hết ngày 03/5/2024. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.

– Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Nộp tại Phòng B1.111. Cơ sở UEH Nguyễn Tri Phương) từ ngày 14/5/2024 đến ngày 16/5/2024 nếu đơn đăng ký ở trạng thái “Đã kiểm tra giấy tờ” trên hệ thống.

– Bước 4: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn.  

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, UEH xem như sinh viên từ chối tiếp tục xét học bổng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguồn: DSA

Bài viết cùng chủ đề: