Thông báo về việc thu phí nội trú Ký túc xá Quý II/2022 (Tháng 4,5,6 năm 2022)

Căn cứ Theo Quyết định số: 4058/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 22/12/2021 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX)- năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV Khóa 45, 46 nội trú tại 02 KTX (trừ Khóa 43) về việc Thu phí nội trú Quý II/2022 như sau:

1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2022.

2. Số tháng thanh toán: tháng 4,5,6/2022.

Ký túc xá

Số tiền/Sinh viên/1 tháng

Số tháng Tổng tiền
KTX 135 Trần Hưng Đạo 750,000đ

(phòng thường 9 người)

03 tháng (tháng 4,5,6/2022) 2,250,000đ
870,000đ

(phòng máy lạnh 9 người)

2.610,000đ
1,150,000đ

(phòng máy lạnh 6 người)

3,300,000đ
KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000đ

(phòng thường 10 người)

900,000đ
300,000đ

(phòng thường 12 người)

900,000đ

3. Link thanh toán phí nội trúhttp://kytucxa.ueh.edu.vn/

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại 02 KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

—————————

Thông tin liên hệ:

– Mail: ktx@ueh.edu.vn

– Fanpage: https://facebook.com/BQLKTX.UEH

– Hotline: 0775503271 – KTX 43-45 NCT

0775503571 – KTX 135 THĐ

Bài viết cùng chủ đề: