Thông báo tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhân ngày “Toàn dân tham gia Phòng cháy chữa cháy”

Link đăng ký: https://forms.gle/MAYyyKSMswZ7a47NA

 

Bài viết cùng chủ đề: