Thông báo chương trình hỗ trợ học bổng Hỗ trợ học tập HKC 2022

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2022 dành cho sinh viên khóa 45,46,47,48 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên khóa 45,46,47,48 hệ Đại học chính quy
  1. Số suất – Trị giá học bổng

2.1. Đối với Khóa 45,46,47

– Học bổng toàn phần: Bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

– Học bổng bán phần: Bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

2.2. Đối với Khóa 48

– Học bổng toàn phần:

+ Số suất: 50

+ Trị giá: 13.500.000 đồng/suất.

– Học bổng bán phần:

+ Số suất: 100

+ Trị giá: 6.750.000 đồng/suất.

  1. Căn cứ để xét học bổng

– Đối với Khóa 45,46,47: Hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và kết quả rèn luyện (điểm rèn luyện) của học kỳ đầu năm 2022.

– Đối với Khóa 48: Hoàn cảnh khó khăn và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  1. Điều kiện tham gia học bổng

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ cuối năm 2022.

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ cuối năm 2022

– Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Có kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên; Đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ đầu năm 2022 đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (Đối với Khóa 45,46,47)

– Điểm tốt nghiệp THPT năm 2022 (Đối với Khóa 48)

Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng tuyển sinh hoặc học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần của UEH trở lên trong học kỳ cuối năm 2022 sẽ không được xét học bổng này.

  1. Hồ sơ tham gia học bổng

– Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH

+ Đối với sinh viên Khóa 45,46,47: Xem mẫu tại đây

+ Đối với sinh viên Khóa 48: Xem mẫu tại đây

– Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng (trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng ký học bổng trên hệ thống https://student.ueh.edu.vn/); Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2022) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác;

– Xem hướng dẫn đăng ký học bổng và chuẩn bị hồ sơ minh chứng (Xem tại đây)

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký

– Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn (Xem tại đây)

– Bước 2: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/  đến hết ngày 24/10/2022. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.

– Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Nộp tại Phòng B1.111. Cơ sở UEH Nguyễn Tri Phương) từ ngày 31/10/2022 đến ngày 03/11/2022 nếu đơn đăng ký ở trạng thái “Đã kiểm tra giấy tờ” trên hệ thống

– Bước 4: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 01/12/2022.

 Lưu ý: Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên từ chối tiếp tục xét học bổng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Thầy Quốc Việt (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1021, Email: vietphq@ueh.edu.vn)

Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn)

Nguồn: DSA

Bài viết cùng chủ đề: