Thông báo lịch tập trung đưa sinh viên học Giáo dục quốc phòng-An ninh vào ngày 29/3/2021

-Sinh viên thực hiện khai báo y tế theo quy định của Trung tâm GDQPAN từ ngày 26/03/2021 đến 18g00, ngày 27/3/2021 tại website của Trung tâm GDQPAN, truy cập vào tờ khai y tế tại:

http://www.ttgdqp.edu.vn/tin-tuc-5/thong-bao-5/huong-dan-khai-bao-y-te-bang-hinh-thuc-dien-tu-3219-p.html

 

-Kế hoạch học GDQPAN tổ chức đào tạo Khóa 396 (xem)

-Sơ đồ biên chế (xem)

-Danh sách biên chế học GDQPAN (xem danh sách)

-Nội dung công việc chuẩn bị của sinh viên (xem)

 

-Ngày 29/3/2021 Trường tổ chức xe đưa sinh viên đến bàn giao cho Trung tâm GDQPAN-ĐHQG TP. HCM (Bình Dương) theo lịch cụ thể (xem bảng bên dưới)

Địa điểm tập trung: Khu vực lề đường trước số 3 Công trường quốc tế (Hồ Con Rùa), sinh viên có mặt tại điểm tập kết trước giờ xe chạy 15 phút (xem lịch cụ thể bên dưới).

 

Lưu ý: Sinh viên phải mang khẩu trang đúng quy định khi đến khu vực tập trung, trên xe và khi vào Trung tâm GDQPAN.

 

Giờ xe chạy

Lớp sinh viên

05g45

DH46KM001 đến DH46KM004; DH46ADC01 đến DH46ADC08;

DH46TK001; DH46DS001; DH46PM001; DH46QB001

DH46MR001 đến DH46KM004; DH46FNC01 đến DH46FNC11;

DH46LM001; DH46IN001; DH46IF001; DH46LH001; DH46LH002;

06g45

DH46IBC01 đến DH46IBC08; DH46AV001 đến DH46AV004;

DH46KMC01 đến DH46KMC03; DH46ST001;

DH46MRC01 đến DH46MRC03; DH46NHC01;

DH44ISB01 đến DH44ISB07; DH46KNC01;DH46KNC02.

07g10

DH46KIC01 đến DH46KIC06; DH46LAC01, DH46LAC02.

DH46IEC01, DH46IEC02, DH46IEC03; DH46FTC01.

 

Sinh viên đi tự túc có mặt tại Trung tâm GDQPAN (số 1 Lê Quý Đôn, Khu Đô thị ĐHQG TP. HCM, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương) trước 07g40, ngày 29/03/2021.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – Email: Dcan@ueh.edu.vn

Nguồn: DAOTAO UEH

Bài viết cùng chủ đề: