Thông báo về việc kết thúc nội trú của sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ (trừ ngành kế toán) tại Ký túc xá

Căn cứ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán), học kỳ cuối năm 2021 của phòng Đào tạo.

Căn cứ Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (tháng 11/2021) – ĐHCQ

Nay BQLKTX thông báo về việc kết thúc nội trú tại 02 Ký túc xá của Khóa 44 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán) như sau:

1. Thời gian ở nội trú đến hết ngày 31/12/2021.

2. Thực hiện thanh toán các khoản phí (nếu có)

3. Với các SV muốn kết thúc hợp đồng nội trú trước thời hạn thực hiện các bước sau:

Bước 1:

      • SV đang ở TP.HCM: đến phòng QLSV để được kết thúc hợp đồng trước hạn.
      • SV đang ở địa phương ngoài TP.HCM: gửi mail về KTX file scan hoặc hình ảnh Đơn xin kết thúc hợp đồng nội trú (file đính kèm) có thông tin và chữ ký SV, đồng thời ghi rõ thông tin người được ủy quyền trong mail để kết thúc hợp đồng. (MẪU DON XIN KET THUC HOP DONG NOI TRU)

Bước 2: Thực hiện thanh toán các khoản phí (nếu có)

————————

Thông tin liên hệ:

– Mail: ktx@ueh.edu.vn

– Fanpage: https://facebook.com/BQLKTX.UEH

– Hotline: 0775503271 – 0775503571.

Bài viết cùng chủ đề: