Thông báo triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại KTX 135 Trần Hưng Đạo

Công an phường Cầu Ông Lãnh đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
1. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 9h đến 17h các ngày 04, 05, 06 tháng 10 năm 2023
2. Địa điểm: Sảnh tầng trệt Ký túc xá Đại học Tự Nhiên (kế bên Ký túc xá UEH)
3. Giấy tờ mang theo: Căn cước công dân, điện thoại để cài app VNeID

Bài viết cùng chủ đề: