Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý II/2023 (Tháng 4,5,6 năm 2023)

Căn cứ Theo Quyết định số: 4007/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 26/12/2022 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX) – năm 2023 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV nội trú tại các KTX về việc Thu phí nội trú Quý II/2023 như sau:
1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày 01-16/4/2023.

2. Số tháng thanh toán: tháng 4,5,6/2023.

Ký túc xá  Số tiền/Sinh viên/1 tháng Số tháng       Tổng tiền
  KTX 135 Trần Hưng Đạo 750,000VNĐ (Phòng thường 9 SV, có internet) 03 tháng

(tháng 4,5,6/2023)

2,250,000VNĐ
  870,000VNĐ (Phòng máy lạnh 9 SV, có internet) 2.610,000VNĐ
  1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh 6 SV,có internet) 3,450,000VNĐ
  KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000VNĐ (Phòng thường, có internet) 900,000VNĐ
  750,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 2,250,000VNĐ
  1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet, có nội thất) 3,450,000VNĐ
  KTX Vĩnh Long  180,000VNĐ (loại phòng thường 10 SV) 540,000VNĐ

3. Link thanh toán phí nội trúhttp://kytucxa.ueh.edu.vn/

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: