Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí Quý II năm 2023 trễ hạn

– Căn cứ Thông báo về việc thu Nội trú phí Ký túc xá Quý II/2023 (Tháng4,5,6 năm 2023) ký ngày 31/3/2023; (Link: https://ktx.ueh.edu.vn/thong-bao-ve-viec-thu-noi-tru-phi-ky-tuc-xa-quy-ii-2023-thang-456-nam-2023/)

– Căn cứ Quy định-Nội quy Nội trú KTX đã được Ban Giám hiệu ban hành.

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới sinh viên nội trú chưa thanh toán Nội trú phí Quý II/2023 tại các KTX, cụ thể như sau:

  1. Gia hạn thời gian nộp Nội trú phí quý II/2023 đến hết ngày 22/4/2023 (Hệ thống sẽ mở nộp Nội trú phí từ ngày 17/4/2023)

2. Danh sách sinh viên chưa nộp nội trú phí: đính kèm.

Qua thời gian gia hạn Nộp Nội trú phí Hệ thống sẽ đóng lại, các sinh viên chưa hoàn tất nghĩa vụ sẽ chịu trách nhiệm:

– Trừ 5 điểm đánh giá cá nhân; (Theo Phụ lục 1, Quy định Nội trú Ký túc xá)

– Xử lý vi phạm kỷ luật theo Quy định Nội trú.

– Danh sách sinh viên chưa nộp Nội trú phí sẽ được gửi về phòng Tài chính – Kế toán, phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để xử lý theo Quy định của UEH.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú có tên trong danh sách tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Mã đợt thu Mã KTX Mã phòng MSSV Họ và tên Thành tiền (VND)
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 101 31201029663 Nguyễn Ái Trinh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 101 31201029480 Hà Bội Nghi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 101 31201029468 Cao Thị Huỳnh Hương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 102 31211023709 Nguyễn Thị Tường Nguyên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221024979 Hà Nhật Mai 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221024842 Trần Thị Diễm Trang 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221024395 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221024126 Phạm Thị Cẩm Tú 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221024115 Tăng Huyền Bảo Trân 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 103 31221023672 Nguyễn Thị Thanh Nhã 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029765 Nguyễn Thị Kim Ngân 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029671 Đoàn Lê Vân Ngọc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029636 Phan Thị Hồng Thắm 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029625 Lê Hàm Nghi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029520 Phạm Thị Như Ý 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029484 Võ Thị Hồng Nhạn 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029796 Nguyễn Thiên Thanh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029857 Trần Minh Thư 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 104 31201029855 Phạm Hồng Ngâu 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 107 31221026706 Lý Thị Hoài Như 300000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 107 31221024317 Nguyễn Hoàng Đoan Thư 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 107 31221021868 Trương Ngọc Bảo Trâm 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 107 31211027316 Nguyễn Thị Yến Như 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 108 31221025942 Nguyễn Ngọc Trinh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 108 31221023758 Lê Thị Bích Ngọc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 108 31221022329 Huỳnh Đặng Nhã An 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 109 31221027125 Đỗ Hà Vy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 109 31221026036 Cao Nguyễn Thùy Dương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 109 31221025687 Nguyễn Thị Thuyên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 109 31221025233 Trương Tuệ Nhi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 109 31221025146 Phan Thùy Linh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 202 31221022562 Nguyễn Bình Trúc Nghi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 205 31191024732 Đặng Bích Ngọc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 205 31191026295 Phạm Huyền Linh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 205 31191027224 Trần Hồ Yến Nhi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 205 31191027013 Bùi Thị Vân Anh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 205 31191026854 Phạm Thị Lan Sinh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 206 31191027209 Lê Thị Khánh Linh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 206 31191027116 Phan Ánh Đào 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 206 31191027025 Phạm Thị Lan 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 206 31191026806 Võ Thị Diệu Ly 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 206 31191024885 Hoàng Thị Mỹ Duyên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191027132 Phan Thị Hoài Ly 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191026913 Trần Thị Bích Vi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191026026 Nguyễn Thị Thúy Trân 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191026143 Nguyễn Thị Lan 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191024914 Nguyễn Thị Hồng Nhung 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 207 31191022338 Phan Thị Ngọc Ánh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 208 31201029758 Đoàn Thị Cẫm Tiên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 208 31201029609 Trần Thị Thuý Anh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 210 31221023007 Châu Thị Tuyết My 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 210 31221024412 Quảng Lưu Diệu Thoa 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 211 31221023167 Dương Mỹ Quỳnh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 302 31201021095 Đỗ Hồ Kim Kha 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 303 31221024418 Ngư Nữ Trinh Nguyên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 303 31201028862 Nguyễn Phúc Thiên An 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 303 31201023571 Trần Lương Phương Thảo 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 303 31181022222 Trần Thị Hương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 305 31201024543 Nguyễn Thị Thu Thảo 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 305 31201024014 Nguyễn Thị Phương Thảo 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 306 31221026962 Nguyễn Thị Thùy Dương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 306 31191026920 Nguyễn Thị Hiền Vy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 308 31201020544 Trương Thị Thanh Thảo 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 310 31211022423 Ngô Kiều Anh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 311 31211020460 Nguyễn Ngọc Hân 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 311 31211025593 Đỗ Bích Ngọc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 311 31211024952 Nguyễn Tường Vy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 311 31211024080 Trịnh Mai Phương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 311 31211020541 Đào Thị Xuân Mai 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 401 31221022107 Nguyễn Hồng Nhung 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 404 31211027385 Lê Phương Linh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 404 31221022465 Nguyễn Lê Mỹ Trang 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 404 31221023109 Trần Anh Thy 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 405 31221023397 Hoàng Anh Thư 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 405 31221022577 Lê Quỳnh Thy 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 409 31221022573 Phan Quốc Thái 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 501 31211026896 Trần Bích Trâm 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 501 31211021779 Vũ Thị Thúy Hiền 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 501 31211021164 Phạm Thị Thu Phương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 502 31211025735 Đặng Trần Minh Phương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 503 31211020737 Tài Sĩ Học 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 503 31211021518 Đỗ Lê Ngọc Trúc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 504 31211025773 Khưu Đình Băng Tâm 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 507 31211027006 Mai Linh Đan 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 508 31211021453 Lê Phương Thanh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 509 31211026079 Lê Thị Khánh Viên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 511 31211022563 Hồ Trần Thu Uyên 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029557 Nguyễn Nhựt Thanh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029414 Đỗ Nguyễn Nhựt Huy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029412 Trần Nguyễn Minh Hiếu 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029610 Nguyễn Đặng Gia Bảo 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029681 Danh Thanh Tú 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 601 31201029845 Nguyễn Văn Thanh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 602 31211020732 Lâm Khánh Giai 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 602 22004010 Trần Nhân Thiện Bách 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 603 31211024165 Hứa Phúc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 604 31221027050 Nguyễn Đức Phúc 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 604 31191022504 Trịnh Thanh Vũ 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 605 31211028010 Trần Nhật Tiến 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 605 31201025009 Nguyễn Kim Đan Trường 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 605 31201024151 Ngũ Lê Việt Hoàng 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 605 31201020942 Nguyễn Kim Bách 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 606 31201029851 Nguyễn Anh Dũng 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 606 31201029749 Bùi Văn Chương 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 606 31201029736 Phan Quang Nhật 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 607 31211022720 Trần Quang Vinh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 607 31211020262 Lê Văn Hoàng Khanh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 607 21001031 Trần Tuấn Vinh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 608 31211026984 K’ Hồ Danh Khôi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 608 31211026497 Ngô Xuân Vũ 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 608 31211024863 Phạm Hoàng Tuấn 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 609 31201024981 Trần Huy Trình 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 609 31201023478 Đào Minh Quang 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 609 31201022273 Nguyễn Mạnh Huy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 611 31221022821 Lê Đình Hưng 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 701 31221026392 Trần Hoàng Nghĩa 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 701 31221022425 Nguyễn Minh Tân 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221025758 Lê Viết Nhật Quang 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221025412 Kiều Tịnh Kha 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221024970 Nguyễn Quang Phục 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221024907 Phạm Mạnh Duy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221026463 Lê Trọng Bằng 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221026923 Nguyễn Đăng Bảo Khang 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 702 31221027114 Phùng Minh Cường 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 703 31221022351 Huỳnh Anh Duy 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 703 31221025632 Nguyễn Lê Hữu Nghĩa 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 703 31221025609 Phạm Vĩnh Thục 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 703 31221023026 Huỳnh Hữu Thịnh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 703 31221022515 Trương Văn Thịnh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 707 31221024967 Nguyễn Thị Hải Yến 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 707 31221022697 Trần Thị Phương Anh 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 NCT 707 31221022642 Diệp Mỹ Nhi 900000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 401 31221021813 Đặng Mai Phương 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 403 31221022131 Trần Lê Xuân My 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 404 31221022145 Phạm Khánh Hà 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 404 31221022152 Cam Đặng Huỳnh Hương 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 404 31221022431 Đặng Nguyễn Trang Thy 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 404 31221022868 Dương Thảo Hương 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 406 31221025703 Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 407 31221023539 Lê Nguyễn Dạ Thảo 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 408 31201022033 Nguyễn Hoàng Anh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 411 31201023137 Ngô Trí Bình 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 411 31221022898 Nguyễn Gia Bảo 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 413 31221022987 Ngô Tấn Tài 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 415 31211020533 Huỳnh Tấn Lộc 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 415 31221024019 Nguyễn Cao Minh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 504 21001371 Bùi Hà Giang 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 504 31211028347 Lê Nguyễn Yến Nhi 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 505 31211027372 Hoàng Phương Thảo Giang 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 506 WSU21000047 Hồ Mai Khanh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 507 31221022964 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 512 31211024711 Trần Phạm Thùy Linh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 512 31211026751 Lưu Nguyễn Như Ý 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 513 31211020685 Võ Thị Huyền Trâm 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 515 31211026187 Lê Thị Kim Ngân 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 515 31211025476 Trần Hoàng Thiên Trang 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 603 31211021227 Vũ Mạnh Cường 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 603 31211027409 Nguyễn Trí Trọng 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 603 31221025073 Phạm Đoàn Việt Hoàng 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 604 31211027571 Bùi Thanh Bình 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 606 31211024323 Phạm Bình Minh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 606 31211020991 Huỳnh Thế Sơn 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 606 21000533 Nguyễn Trần Đức Minh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 607 31221027153 Dam Van Dyk 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 607 31221026770 Nguyễn Ngọc Khánh Đăng 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 609 31221022946 Tô Nhựt Sáng 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 609 31211020463 Quách Hương Kỳ Hiệp 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 610 31221024442 Phan Công Nguyên 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 701 31201029056 Nguyễn Thục Anh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 701 31201027272 Nguyễn Thị Nhung 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 701 31201023741 Lưu Trần Gia Linh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 701 31201022678 Lư Nữ Thu Phương 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 704 31201020401 Lê Hiếu Ngân 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 706 31221026300 Nguyễn Bảo Khuyên 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 707 31201025418 Đinh Thị Cẩm Tiên 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 708 31211024873 Nguyễn Thị Kiều 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 708 31211021768 Lìu Ngọc Hằng 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 709 22002427 Huỳnh Thảo Trinh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 709 31201022472 Dương Thảo Ngân 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 709 31201023284 Đặng Nguyễn Quỳnh Hương 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 713 31221026414 Hồ Lô Minh Nguyệt 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 715 31201022513 Hoàng Bảo Ngọc 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 715 31211023129 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 804 31201023476 Bùi Thị Tiểu Phượng 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 804 31201022932 Ngô Minh Thanh Trúc 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 805 31221025868 Nguyễn Thị Bảo Trân 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 805 31221023732 Trương Gia Tuệ 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221026681 Nguyễn Khánh Linh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221025526 Lê Ngọc Khánh Linh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221025501 Võ Duy Gia Hân 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221025165 Nguyễn Đan Khanh 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221025157 Hoàng Hà Giang 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31221024575 Trịnh Minh Châu 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 806 31211024155 Nguyễn Hoàng Ngân 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 809 31211025335 Nguyễn Thị Khánh Linh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 812 31221023649 Hà Yến Thư 2610000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 813 31221022887 Đinh Thị Khánh Linh 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 814 31201022975 Dương Bảo Châu 2250000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 901 31221026992 Võ Yến Nhi 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 901 31221024898 Lê Hoàng Hà Chi 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 905 31221022134 Lê Chí Nghị 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 906 31221024640 Đỗ Nhật Phương 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 907 31201022906 Nguyễn Trường Tiến Vũ 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 908 31201022486 Phạm Ngọc Ngân 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 909 31221026493 Nguyễn Lê Ánh Dương 3450000
UEH_NOITRUPHI_QUY_II_2023 THD 909 31221023512 Nguyễn Lê Mai Phương 3450000

Bài viết cùng chủ đề: