Thông báo nhắc nhở (lần 1) về việc thanh toán nội trú phí Quý I năm 2023 trễ hạn

Căn cứ Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý I/2023 (Tháng 01,02,03 năm 2023) ký ngày 28/12/2022;
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể SV nội trú chưa thanh toán nội trú phí tại các KTX như sau:
  • Hình thức xử lý: NHẮC NHỞ.
  • Thời gian gia hạn: từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023.
  • Sau thời gian trên BQLKTX sẽ lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện và thực hiện các bước theo hợp đồng nội trú Ký túc xá
Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú có tên trong danh sách tại 02 KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: