Thông báo về việc thu nội trú phí Ký túc xá Quý IV/2023 (Tháng 10,11,12 năm 2023)

Căn cứ Theo Quyết định số: 4007/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 26/12/2022 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX) – năm 2023 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH);

Căn cứ Quy định-Nội quy Ký túc xá;

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội trú về việc Thu nội trú phí Quý IV/2023 (Tháng 10,11,12 năm 2023), cụ thể như sau:

  1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ 08h00 ngày 06/10/2023 đến hết ngày 15/10/2023.
  2. Số tháng thanh toán: 03 tháng (tháng 10,11,12/2023).
Ký túc xá Số tiền/Sinh viên/1 tháng Số tháng Tổng tiền
KTX 135 Trần Hưng Đạo 870,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet)

03 tháng

(tháng 10,11,12/2023)

2,610,000VNĐ
1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 3,450,000VNĐ
KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh 300,000VNĐ (Phòng thường, có internet) 900,000VNĐ
1,150,000VNĐ (Phòng máy lạnh, có internet) 3,450,000VNĐ
KTX Vĩnh Long 180,000VNĐ (Phòng thường) 540,000VNĐ
  1. Hình thức thanh toán phí nội trú:

– Thanh toán thông qua phần mềm ký túc xá tại link: http://kytucxa.ueh.edu.vn/

– Sinh viên xem hướng dẫn thanh toán chi tiết tại: https://ktx.ueh.edu.vn/huong-dan-thanh-toan-noi-tru-phi/

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể sinh viên nội trú tại các KTX thực hiện nghiêm túc thông báo. Sinh viên không thanh toán Nội trú phí theo đúng thời hạn sẽ bị xử lý theo đúng Quy định Nội trú ký túc xá.

Trân trọng.

Bài viết cùng chủ đề: